Afbestilling af reservationer

Afbestilling af reservationer på mere end 12 personer skal ske skriftligt inden 4 uger før arrangementet afholdes. For arrangementer med færre end 12 personer gælder dog kun 2 uger. Ved større arrangementer kan Simply Tea forlange længere afbestillingsfrist under forudsætning af, at der er truffet særskilt aftale herom.

Afbestilling af reservationer inden 6 døgn før afholdelse:
Ved afbestilling af hele arrangementet, eller ved en reduktion på mere end 10% i antal af de bestilte Afternoon Tea-kuverter, kræver Simply Tea et gebyr som svarer til 50% af prisen for de bestilte kuverter. Sker der en reduktion i antal, gælder det for det afbestilte antal udover 10%. Desuden kan virksomheden kræve at blive holdt skadesløs for udgifter til særligt aftalte ydelser, der ikke kan afbestilles (f.eks. foredragsholdere).

Afbestilling senere end 6 døgn før afholdelse
Ved afbestilling og enhver reduktion i antal bestilte kuverter senere end 6 døgn før arrangementet afholdes, kan virksomheden kræve en godtgørelse, der svarer til 75% af samtlige ydelser.

No show
Ved no show betales fuld pris for hele arrangementet.

Kurser og foredrag

Bekræftelse
Kurser og foredrag bekræftes skriftligt. Bekræftelsen indeholder nøje angivelse af kursusvarigheden og omfanget af, hvilke faciliteter der skal stilles til rådighed og øvrig servering. Desuden indeholder bekræftelsen den samlede pris pr. deltager samt størrelsen af depositum og reservationsgebyr.

Navneliste på deltagere:
Senest 1 uge før arrangementet holdes skal arrangøren fremsende en navneliste over mødedeltagerne.

Afbestilling inden 6 uger før afholdelse
Afbestilling af hele kurser eller foredrag skal ske skriftligt 6 uger før arrangementet afholdes. Ved større arrangementer vil virksomheden dog være berettiget til at forlange længere afbestillingsfrist under forudsætning af, at der er truffet særskilt aftale her om.

Afbestilling efter 6 uger før afholdelse
Ved afbestilling af hele kurser eller foredrag efter ovennævnte tidspunkt kan virksomheden kræve en godtgørelse, der svarer til 65% af prisen for de bestilte ydelser. Der vil dog kunne kræves fuld dækning for ydelser, der ikke kan afbestilles.

Reduktion i antal deltagere senest 3 uger før
Antallet af deltagere kan reduceres med op til 35% ved skriftlig meddelelse til virksomheden senest 3 uger før arrangementet holdes. Hvis der er en reduktion på mere end 35%, kan virksomheden vælge:
1. At betragte arrangementet som afbestilt og kræve en godtgørelse på 65%
2. At gennemføre arrangementet med fuld betaling for det antal gæster, der efter denne bestemmelse ikke kan afbestilles (mere end 35%)

Reduktion i antal deltagere senere end 3 uger før
Ved enhver reduktion senere end 3 uger før arrangementet afholdes, kan virksomheden vælge:
1. At betragte arrangementet som afbestilt og kræve godtgørelse (65%)
2. At kræve fuld betaling for enhver reduktion i antal.